Alki Beach Miniatures

Sandi Bender

USA

Vintage style miniatures. LDF Exhibitor.